Month: January 2024

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัวเป็นประจำ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ โดยหากอาการปวดหัวเกิดจากโรคร้ายแรง หรือปวดหัวเรื้อรัง อาจต้องเข้าพบหมอระบบประสาทและสมอง เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดหรือมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น หมอระบบประสาทและสมองรักษาอะไรบ้าง หมอระบบประสาทและสมอง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โดยโรคที่แพทย์แผนกนี้รักษา ได้แก่ โรคเกี่ยวกับสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดสมองโป่งพอง ความดันโลหิตสูงในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคพาร์คินสัน…