Browsing: เงินกู้

การซื้อรถยนต์มือสองเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีราคาย่อมเยากว่ารถยนต์ป้ายแดง หลายคนจึงเลือกที่จะขอสินเชื่อรถยนต์มือสองจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ แต่การขอสินเชื่อรถยนต์มือสองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประวัติทางการเงิน รายได้ และความสามารถในการผ่อนชำระ ดังนั้นหากคุณต้องการขอสินเชื่อรถยนต์มือสองให้ผ่านฉลุย จำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดี ซึ่งเราก็ได้มีเคล็ดลับที่น่าปฏิบัติตามมาแนะนำกัน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีเอกสารต่างที่จำเป็นต้องใช้ในการขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้…